Get Adobe Flash player

Начало

images                  Следете нашите съобщения!

Заповед за самостоятелна форма

ГРАФИК на учебното време при онлайн обучение от 04.01.2021 г.: ЗАПОВЕД

Начален етап:

Начало на учебните занятия – 8.00ч.

Продължителност на учебните часове – 40 минути.

Продължителност на междучасията – 10 минути.

Голямо междучасие – 20 минути.

ПДГ:

1 час – 8.00 – 8.35ч.

2 час – 8.50 – 9.25ч.

Голямо междучасие

3 час – 9.50 – 10.25ч.

4 час – 10.40 – 11.05ч.

5 час – 11.20 – 11.45ч.

6 час – 12.00 – 12.25ч.

7 час – 12.35 – 13.05ч.

I, II, III,IV клас:

1 час – 8.00 – 8.40ч.

2 час – 8.50 – 9.30ч.

Голямо междучасие

3 час – 9.50 – 10.30ч.

4 час – 10.40 – 11.20ч.

5 час – 11.30 – 12.10ч.

6 час – 12.20 – 13.00ч.

7 час – 13.10 – 13.45ч.

Следобедни занимания:

Отдих – до 13.45ч.

Самоподготовка:

1 час – 13.45 – 14.25ч.

2 час – 14.35 – 15.15ч.

Занимания по интереси:

3 час – 15.35 – 16.15ч.

4 час – 16.25 – 17.05ч.

Прогимназиален етап:

Начало на учебните занятия – 8.00ч.

Продължителност на учебните часове – 30 минути + 10 минути за консултации

Продължителност на междучасията – 10 минути.

Голямо междучасие – 20 минути.

1 час – 8.00 – 8.30ч./ 8,30 – 8,40 – консултация с ученици и родители и психологическа подкрепа.

2 час – 8.50 – 9.20ч./ 9,20 – 9,30 – консултация

Голямо междучасие

3 час – 9.50 – 10.20ч. ./ 10,20 – 10,30 – консултация

4 час – 10.40 – 11.10ч. ./ 11,10 – 11,20 – консултация

5 час – 11.30 – 12.00ч. ./ 12,00 – 12,10 – консултация

6 час – 12.20 – 12.50ч. ./ 12,50 – 13,00 – консултация

7 час – 13.10 – 13.40ч. ./ 13,40 – 13,50 – консултация

Следобедни занимания:

Самоподготовка:

1 час – 14.00 – 14.30ч. ./ 14,30 – 14,40 – консултация

2 час – 14.45 – 15.15ч. ./ 15,15 – 15,25 – консултация

3 час – 15.30 – 16.00ч. ./ 16,00 – 16,10 – консултация

 Съгласно Правилника за дейността на училището чл. 35. т.34: 

При преминаване към онлайн обучение, учениците са длъжни:

да се явяват в приличен външен вид

-да имат обособено работно място

-стриктно да спазват началния час за обучение

-да участват в онлайн обучението със задължително включена камера

-да са толерантни към другите в групата (да не прекъсват и да не създават проблеми по време на час)

-редовно и старателно да подготвят домашните си работи и своевременно да ги изпращат към учителите

-да се грижат за поддържане на личните си устройства в готовност

ЗАДАЧИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

Задачи за 01.12.2020 г.

Задачи за 02.12.2020 г

Задачи за 03.12.2020 г

Задачи за 04.12.2020 г.

Задачи за 07.12.2020 г.

Задачи за 08.12.2020 г.

Задачи за 09.12.2020 г.

Задачи за 10.12.2020 г.

Задачи за 11.12.2020 г.

Задачи за 14.12.2020 г.

Задачи за 15.12.2020 г.

Задачи за 16.12.2020 г.

Задачи за 17.12.2020 г.

Задачи за 18.12.2020 г.

Задачи за 21.12.2020 г.

МАТЕРИАЛИ от Радослав Байкушев – психолог

Мислене - логика, анализ, синтез 11Мислене - логика, анализ, синтез 8Мислене - логика, анализ, синтез 15Визуално възприятие, моторика, координация 4Мислене - логика, анализ, синтез 12Лабиринт 4 - Концентрация и устойчивост на вниманиетоЛабиринт 1 - Концентрация и устойчивост на вниманието

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЕ в условията на COVID-19

Регионален център София-област открива гореща телефонна линия за психологическа подкрепа, на която ще отговарят психолози всеки работен ден от 09.00 ч. до 18.00 ч. Телефонът е 02 870 15 41 на цената на един градски разговор.

Безопасност в Интернет

Адрес: гр. Костинброд, обл. Софийска

общ. Костинброд, ул. „Стара планина”№1

Тел.: 0721/66111 и 66112

GSM: 0897927723

Е-mail:кostinbrod_ou_vlevski@abv.bg

В сградата на ул.Славянска се обучават ученици от 1-ви до 4-ти клас и ПДГ      В сградата на ул. “Стара планина”1 се обучават ученици от 5-ти до 7-ми клас

nachalno-new14102008(022)