Get Adobe Flash player

Начало

                  Следете нашите съобщения!      План-прием 2020-2021

ОБРЪЩЕНИЕ от ръководството на Първо основно училище „Васил Левски“ – Обръщение, Заповед за електронно обучение

График на обучението от разстояние

За ученици от начален и прогимназиален етап: 9.00 – 13.00 ч.

За учители ЦДО и за подпомагане на учениците при самоподготовката им: IV “а” – 13.00- 15.00 ч. – с преподавател Борка Петрова

IV “б” – 15.00 – 17. 00 ч. – с преподавател Борка Петрова

Здравейте, скъпи родители!

Аз съм Десислава Евтимова – логопед и ресурсен учител в 1 ОУ “В. Левски”.

Ще качвам на сайта на училището материали за развитие на фина моторика, логическо мислене, езикови задачи, писмени упражнения, подходящи за всички деца на обща и допълнителна подкрепа. Проверявайте ежедневно сайта за актуална информация. Изберете подходящи материали за своето дете. Ще очаквам обратна връзка с изпълнените задачи на имейл desi_gogo@abv.bg Използвайте разумно времето си , бъдете здрави и приятни занимания!
30 мартЗадачи 30.03
31 мартЗадачи 31.03
1 априлЗадачи 01.04
2 априлЗадачи 02.04

 

Адрес: гр. Костинброд, обл. Софийска

общ. Костинброд, ул. „Стара планина”№1

Тел.: 0721/66111 и 66112

GSM: 0897927723

Е-mail:кostinbrod_ou_vlevski@abv.bg

В сградата на ул.Славянска се обучават ученици от 1-ви до 4-ти клас и ПДГ      В сградата на ул. “Стара планина”1 се обучават ученици от 5-ти до 7-ми клас

nachalno-new14102008(022)