Get Adobe Flash player

Начало

images                  Следете нашите съобщения!

Съгласно Правилника за дейността на училището чл. 35. т.34: 

При преминаване към онлайн обучение, учениците са длъжни:

да се явяват в приличен външен вид

-да имат обособено работно място

-стриктно да спазват началния час за обучение

-да участват в онлайн обучението със задължително включена камера

-да са толерантни към другите в групата (да не прекъсват и да не създават проблеми по време на час)

-редовно и старателно да подготвят домашните си работи и своевременно да ги изпращат към учителите

-да се грижат за поддържане на личните си устройства в готовност

             ГРАФИК на учебното време при онлайн обучение:

          I-IV клас                                                                     V-VII клас

1 час   9.00 – 9.20                                                               9.00 – 9.30

2 час   9.40 – 10.00                                                             9.40 – 10.10

3 час   10.20 – 10.40                                                           10.20 – 10.50

4 час   11.00 – 11.20                                                           11.00 – 11.30

5 час   11.40 – 12.00                                                           11.40 – 12.10

6 час   12.20 – 12.40                                                           12.20 – 12.50

7 час   13.00 – 13.20                                                           13.00 – 13.30

                                  Следобедни занимания

СП – 13.30 – 13.50                                                         СП – 14.00 – 14.30

СП – 14.00 – 14.20                                                         СП – 14.35 – 15.05

ЗИ – 14.30 – 14.50                                                         СП – 15.10 – 15.40

ЗИ – 15.00 – 15.20                                                         ЗИ – 15.45 – 16.15

                                                                                    ЗИ – 16.20 – 16.50

ЗАДАЧИ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

Задачи за 01.12.2020 г.

Задачи за 02.12.2020 г

Задачи за 03.12.2020 г

 

ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЕ в условията на COVID-19

Регионален център София-област открива гореща телефонна линия за психологическа подкрепа, на която ще отговарят психолози всеки работен ден от 09.00 ч. до 18.00 ч. Телефонът е 02 870 15 41 на цената на един градски разговор.

Безопасност в Интернет

Адрес: гр. Костинброд, обл. Софийска

общ. Костинброд, ул. „Стара планина”№1

Тел.: 0721/66111 и 66112

GSM: 0897927723

Е-mail:кostinbrod_ou_vlevski@abv.bg

В сградата на ул.Славянска се обучават ученици от 1-ви до 4-ти клас и ПДГ      В сградата на ул. “Стара планина”1 се обучават ученици от 5-ти до 7-ми клас

nachalno-new14102008(022)