Get Adobe Flash player

Начало

images                  Следете нашите съобщения!

ЗАПОВЕД за присъствено обучение

Покана към Обществения съвет на 12.04.2021 г.

 Съгласно Правилника за дейността на училището чл. 35. т.34: 

При преминаване към онлайн обучение, учениците са длъжни:

да се явяват в приличен външен вид

-да имат обособено работно място

-стриктно да спазват началния час за обучение

-да участват в онлайн обучението със задължително включена камера

-да са толерантни към другите в групата (да не прекъсват и да не създават проблеми по време на час)

-редовно и старателно да подготвят домашните си работи и своевременно да ги изпращат към учителите

-да се грижат за поддържане на личните си устройства в готовност

ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЕ в условията на COVID-19

ИНСТРУКТАЖ на учениците във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID 19

ИНСТРУКТАЖ на учителите в условията на COVID 19

Регионален център София-област открива гореща телефонна линия за психологическа подкрепа, на която ще отговарят психолози всеки работен ден от 09.00 ч. до 18.00 ч. Телефонът е 02 870 15 41 на цената на един градски разговор.

 План – прием 2021-2022

Заповед 1 класПокана 1 клас 2021 г.

Адрес: гр. Костинброд, обл. Софийска

общ. Костинброд, ул. „Стара планина”№1

Тел.: 0721/66111 и 66112

GSM: 0897927723

Е-mail:кostinbrod_ou_vlevski@abv.bg

В сградата на ул.Славянска се обучават ученици от 1-ви до 4-ти клас и ПДГ      В сградата на ул. “Стара планина”1 се обучават ученици от 5-ти до 7-ми клас

nachalno-new14102008(022)