Get Adobe Flash player

Начало

Следете нашите съобщения!

Обява за родителска среща – на 11.10.2018 г. от 18.00 ч.!

ПОКАНА

до всички родители на Първо основно училище

“Васил Левски” – гр.Костинброд

за избиране на Обществен съвет на 11.10.2018 г.

от 19.00 ч. в сградата на прогимназиален етап.

Обява за отдаване под наем на земи

 

Адрес: гр. Костинброд, обл. Софийска

общ. Костинброд, ул. „Стара планина”№1

Тел.: 0721/66110 и 66112

GSM: 0897927723

Е-mail:кostinbrod_ou_vlevski@abv.bg

В сградата на ул.Славянска се обучават ученици от 1-ви до 3-ти клас и ПДГ      В сградата на ул. “Стара планина”1 се обучават ученици от 4-ти до 7-ми клас

nachalno-new14102008(022)