Get Adobe Flash player

Бюджет

Отчет на бюджет, приет с Протокол № 5 от 12.04.2022 г. на ПС и Протокол № 4 от 12.04.2022 на Общо събрание
Отчет за изпълнението на бюджета за 2020/2021 година, приет с протокол № 3/26.01.2022 г. на Общо събрание и с  протокол  на ПС  – № 3/28.01.2022г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 9-месечието, в т.ч. за последното 3-месечие, приет на заседание на Общото събрание с протокол № 1 от 04.10.2021 г., съгласуван с Обществения съвет протокол № 2 от 04.10.2021г.

Отчет Бюджет приет на ПС с протокол 11 от 05072021 и ОС протокол 5 от 06072021

Отчет ДЕС приет на ПС с протокол 11 от 05072021 и ОС протокол 5 от 06072021

Отчет КСФ приет на ПС с протокол 11 от 05072021 и ОС протокол 5 от 06072021

Приети са на ПС с протокол №11 от 05.07.2021г. и на Общо събрание с протокол №5 от 06.07.2021г.

Отчет към 31.03.2021 г.

УТВЪРДЕН ПЛАН_БЮДЖЕТ 2021

Проекто-бюджет-ОУ за 2021 г.

Проекто-бюджет-ПДГ за 2021 г.

Касов отчет-12.2020

БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 31.12.2019 г.

Отчет-Проект “Еразъм”

Отчет-Проект “Успех”

 Утвърден бюджет 2020

Отчет за приходите и разходите на 1-во ОУ”Васил Левски” за първо тримесечие на 2020г.

B1_2020_Mnt_Mu03.2020

IB1_2020_Mnt_Mun_DES м.03.2020

IB1_2020_Mnt_Mun_KSF м.03.2020

Отчет за бюджета за шестмесечието м.06.2020

Касов отчет-09.2020