Get Adobe Flash player

За нас

Училището е иновативно с РЕШЕНИЕ на МС № 601 от 17 август 2022 г.проект магнит

ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

От 2020 година училището е иновативно и работи по иновация „Споделена градина – споделена трапеза“. Включено е в програмата „Иновации в действие“ с партньори от Монтана и Костинброд.

nachalnoУЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

Съвременна материална база: ново оборудване, два компютърни кабинета, изучаване на изобразително изкуство с преподавател специалист, специализирана помощ от логопед, интегрирано обучение в ресурсен кабинет за деца със специални образователни потребности, часове по допълнителна подготовка „Гражданско образование”, участия в национални и регионални конкурси и изяви.

ПРИ НАС ЩЕ НАУЧИТЕ

Да цените и изисквате модерни условия за обучение, да рисувате, да пеете и танцувате, да познавате и работите с компютър, правилно да говорите и пишете, да общувате и да получавате специализирана помощ за вашите проблеми, да бъдете по-добри, да участвате с гражданска позиция и отговорност в училищния живот и обществото и да спортувате и печелите награди.

Борисова3

Даниела Борисова-Милутинович – директор от 1998 г. Директор на годината 2008 г. от Съюза на работодателите, Директор на годината 2014 г. от Съюза на българските учители; Класирана с доклад в конкурс „Добри педагогически практики“ в III, IV, V Национална конференция за приобщаващо образование и образователна интеграция;

Завършила: Полувисш институт в град Смолян със специалност История, география, музика; ВТУ „Кирил и Методий“- гр. Велико Търново магистър със специалност История и Учител по история; ВСУ „Черноризец Храбър“- град Варна, магистър по Икономика, маркетинг и комуникации; Специализация от СУ „Климент Охридски“ – гр.София -Организация на управлението на образованието. Защита на дипломна работа на тема „Психологически аспекти на съвременното училищно образование“; III ПКС История; II ПКС Организация и управление; Усъвършенстване на педагогическите практики – характерни особености на новото поколение – деца-индиго, деца кристали и поколенчески предизвикателства.

 

Таянчето

 

Татяна Иванова – заместник директор Начален етап, начален учител.

Завършила висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София – бивш възпитаник на Първо ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд; работи като начален учител в Първо ОУ „Васил Левски“ от 1989 г.; главен учител от 2010 до 2016 г.; от 2016 г. заместник-директор на училището. IV ПКС

През 2011 г. получава грамота и медал „Учител на годината” на община Костинброд.  През 2014 г. е носител на почетното отличие „Неофит Рилски“ за високи професионални постижения в системата на народната просвета, връчено от министъра на образованието – проф. д-р Анeлия Клисарова.

 

????????????????????????????????????

Николай Борисов – заместник-директор Прогимназиален етап, учител по „История и цивилизация“. Магистър „Образованието по история“, магистър „Културно наследство“, в момента следва докторантура. Заместник областен управител на Софийска област 2018-2021 г. Автор на редица исторически публикации, автор на филма и книгата „Премълчаното за войводата Мълчанков“, инициатор за изграждане на исторически паметници, радетел за съхранението на паметта, традициите и културата на община Костинброд и района. Награден с юбилеен медал от Министерство на отбраната.

 

 

 

 

П.Масларова

Поля Масларова – главен учител, учител по информационни технологии и технологии и предприемачество.

Завършила   Лесотехнически   университет гр.София, квалификация инженер; ЮЗУ „Н.Рилски“ в гр.Благоевград – специалност Педагогика на обучението по техника и технологии; СУ „Св. Кл. Охридски“ – специалности Информатика и ИТ. Придобива III професионална квалификационна степен през 2019 г.– специализация на тема „Съвременни технологии в обучението по математика и ИИТ“.

Награждавана от РУО гр.София, община Костинброд, Учител на годината за 2019 г. от община Костинброд.

Работи по много национални проекти с клубове по информационни технологии, участва в национални конкурси по ИТ, областни и общински състезания по БДП и БАК.

 

Викторова

Анелия Викторова – старши учител по български език и литература

Завършила ВТУ „Кирил и Методий“- гр. Велико Търново – магистър със специалност Българска филология. Има V професионална квалификационна степен.

Постижения като учител:

Класирани ученици за национален кръг на олимпиада по български език и литература, Областен кръг на олимпиада по български език и литература

Десет години  –  клуб  „Литература  и  театър“-  участия в международни фестивали, спечелени много награди и призови места.

 

Рени

Рени Стоянова – старши учител по английски език

Завършила:

-Университет по хранителни технологии в гр.Пловдив – специалност Биотехнология, квалификация инженер-технолог;

– Нов български университет – специалност Педагогика на обучението по английски език с квалификация учител. Има V професионална квалификационна степен.

Работа по международен проект по програма Еразъм. Награждавана от РУО гр.София.

Постижения: многократно участие в Регионално състезание по правопис на английски език „Spelling Bee”

 

Любомирова

 

Елисавета Любомирова – старши учител по математика

Завършила: Технически университет в гр. София, квалификация машинен инженер и СУ „Климент Охридски“ – специалност Математика и ИИТ, квалификация учител.

V професионална квалификационна степен

Ръководител на клубове по математика.

Постижения: участия в олимпиади, математически състезания и конкурси.

Гюзелева

 

Ели Гюзелева – старши учител по природни науки

Завършила: Пловдивски университет „П. Хилендарски“ – специал-ност Биология и химия, квалификация учител.

V професионална квалификационна степен

Постижения: Работи по национални, европейски и международни проекти. Всяка година участва в олимпиади по биология и химия.

 

Светлето

 

Светла Димитрова – старши учител по изобразително изкуство

Завършила педагогика на изобразителното изкуство в СУ „Св. Климент Охридски”. Има следдипломна квалификация – начален учител.

IV професионална квалификационна степен

Постижения: призови места в национални, областни, общински състезания и конкурси.

 

Митов

 

Георги Митов – старши учител по физическо възпитание и спорт

Завършил НСА „В.Левски“ в гр.София – специалност учител по ФВС и треньор по баскетбол.

Златен медал от община Костинброд за принос в развитието на физическото възпитание и спорт в общината – 2018 г.

Постижения: призови места в общински спортни състезания.

 

 

Лина

 

Лина Александрова – старши начален учител

Завършила: Институт за начални и детски учители „Надежда Крупская“ в гр. София.

Начален учител е от 36 години, от които 23 години в Първо основно училище „В. Левски“.

Постижениянейни ученици заемат призови места в конкурси

 

 

Бецева

 

Весела Бецева – старши начален учител

Завършила: СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност начална и предучилищна педагогика, от 2010 г.работи в Първо основно училище „Васил Левски“.

Има придобита IV професионална квалификационна степен, множество грамоти и сертификати.

 

 

Борка

 

Борка Петрова – старши начален учител и учител в група ЦДО начален етап

Завършила: СУ „Кл. Охридски“ – специалност Начална училищна и предучилищна педагогика. Начален учител и възпитател от 33 години.

II професионална квалификационна степен

 

Поли Петрова

 

Полина Петрова – начален учител

Завършила: СУ „Кл. Охридски“ специалност История и география, квалификация учител.

Постижения: нейни ученици заемат призови места в конкурси

 

 

 

Дани Гаврилова

Даниела Гаврилова – начален учител

Завършила: ЮЗУ „Неофит Рилски“ – специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, квалификация начален учител.

Работи в училището от 2019 г. Ръководи клуб „Забавна математика“.

Постижения: I място на „Парад на детската забавна песен“, Костинброд 2019

 

 

 

 

 

 

393424805_339344675334058_6069621072006656070_n

Светлана Николова – учител в група ЦДО начален етап. Завършила СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Начална училищна педагогика с чужд език“. С педагогически опит от училища в гр. София, от учебната 2023/2024 г. преподавател в Костинброд.

 

 

 

 

 

Димитър Димитров

Димитър Димитров – учител целодневно обучение, преподава по физкултура и спорт в начален етап

Завършил: Средно спортно специално училище 132 СОУ „Ваня Войнова“

Следва НСА – гр.София, специалност „Спортна педагогика“

профил – фехтовка и футбол

 

 

 

 

Деси

Десислава Евтимова – логопед и ресурсен учител. Завършила СУ „Св. Климент Охридски“, магистър „Начална училищна педагогика“, с Първо ПКС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристина Коп

Кристина Коп – преподавател по унгарски език