Get Adobe Flash player

Проекти

Национална програма “Иновации в действие” – Програма в Костинброд

„Подкрепа за успех“ – проект BG05M2ОP001-2.011-0001

Подкрепа за приобщаващо образование“ – проект BG05M2ОP001-3.018-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи” – получени и заприходени са 12 лаптопа.

Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда – 1 група с ръководител Св. Димитрова – обучени са 5 преподаватели за работа с образователни платформи.

Дейност 4: Обучение на родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.) – 1 група с ръководител П. Масларова – обучени са 5 родители за работа с образователна платформа Школо.

Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“ – проект BG05M2ОP001-3.005-0004

Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” – проект BG05M20P001-3.003-0001

„Занимания по интереси“ – национално финансиране

„Оптимизация на училищната мрежа“

Средства за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта“

ПРОЕКТ Let’s play together

Основна цел на проекта –  Обмен на добри практики

Заглавие на проекта – Нека играем заедно.

Акроним на проекта  – LEPLATO

Начална дата на проекта –  01-09-2019

Обща продължителност на проекта – 24 месеца

Крайна дата на проекта – 31-08-2021

Национална агенция на кандидатстващата организация LT01 Фондация за подкрепа на образователни обмени

Език, използван за попълване на формата  – английски

Нашият проект има за цел да съживи и преведе част от старата ни култура в настоящето, така че да не се забравя; да се насърчава здравословен и спортен начин на живот, прилагането на тези стари игри, както и представяне на игри на практика; да се опознаят приликите и разликите с други култури чрез тези стари и нови игри; да се въведе нов начин на обучение чрез цифрови инструменти.

Училищата ще използват електроната платформа – eTwinning, за да работят заедно по проекта.

6StarBG

Учениците от Първо ОУ „Васил Левски“ започнаха своята работа по проект по Еразъм+ – „Let’s play together”. Първата изява се проведе на 26 септември – Европейския ден на езиците. Под ръководството на преподавателя по английски език – Рени Стоянова учениците осъществиха онлайн връзка със своите връстници от държавите, партньори по проекта – Чехия, Испания и Литва. Използвайки онлайн платформата Кахут /Kahoot/ те участваха във викторина с въпроси и отговори. За голяма радост нашият отбор  Star2BG  спечели първо място. Да поздравим участниците с успешния старт.

IMG_8256IMG_8257IMG_8254IMG_8255

 

 

 

 

 

 

 

За нуждите на проекта беше направена презентация за нашето училище и качена в платформата eTwinning

1Учениците от нашето училище, които работят по проект на Еразъм+2

“Let’s play together” участваха в изработването на предложения за лого на целия проект под ръководството на Рени Стоянова – учител по английски език и Светла Димитрова – учител по изобразително изкуство. От всички 12 предложения за лого чрез гласуване онлайн на всички държави, участващи в проекта, нашето предложение спечели най-много гласове и стана лого на целия проект.

 

 

 

Учениците от училището, които работят по проект по Еразъм+ – “Let’s play together” изработиха коледни картички, които изпратиха до учениците от държавите партньори – Литва, Чехия и Испания. Ние също получихме от тях коледни картички.

3а3б3в3г

 

 

 

 

 

 

 

Учениците , работещи по проекта  направиха изложба от коледни картички, получени от учениците от държавите партньори – Чехия, Испания, Литва.

4а4б4вcard

 

 

 

 

 

 

 

Учениците от училището, които работят по проект по Еразъм+ – “Let’s play together” посетиха Република Чехия, гр. Писек. Под ръководството на учителите Рени Стоянова и Ели Гюзелева учениците Кристиян Кирилов, Георги Кръстанов, Николай Георгиев и Петър Николов прекараха една седмица в училището в гр. Писек. Те имаха възможност да общуват със своите връстници от Литва, Испания и Чехия и да усъвършенстват английския език. Сутрин учениците и учителите работеха в училището, а следобед посещаваха забележителностите на града и околността.

Снимки от училището и от разгледаните забележителности.НАКРАЯ ВСИЧКИ ПОЛУЧИХМЕ СЕРТИФИКАТИ.

12 45

6

ПРОЕКТ ЕРАЗЪМreceived_1903483559837950

Виртуална разходка в околностите на град Костинброд.

https://drive.google.com/file/d/1Awxfi9JD61lhvSltxCNU01H9K_31NwNx/view?usp=sharing

1200x1200_FB(1) Критерии за подбор на учители и ученици

 

 Описание на проекта

 

Дейности по проекта

 

Bulgarian Folklore, Shopski Region
Bulgarian Folklore, Shopski Region_trialFolklore in Bulgaria

Folklor in Bulgaria

 

 

 

 

 

 

 

„Образование за утрешния ден“ – проект № BG05M2ОP001-2.012-0001

proektPicture2Picture3

Клуб по интереси „Компютърно моделиране“ по проект на МОН „Образование за утрешния ден стартира от месец февруари 2021г. В клуба участват 14 ученици от Начален етап – 2 и 3 клас. Основната цел на клуба е въвеждане във визуалното програмиране. Учениците развиват изчислителни умения, умения за програмиране, аналитично и логическо мислене, както и пространствено мислене във възраст от 8 и 9 години.

              Заниманията са съсредоточени в дейности като: писане на алгоритми, подреждане на блокове за движение, като част от началното обучение по програмиране. За целта използвам визуалните среди за програмиране code.org и scratch; програмират роботи – Code & Go, Ozobot 2.0, Photon. Заниманията се провеждат в кабинета по информационни технологии в сградата на Начален етап. В края на учебната година 15 ученици са завършили успешно проекта и са получили своите удостоверения. С доклада за дейността на клуба може да се запознаете тук.

12385