Get Adobe Flash player

Проекти

ES indexПроект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”

 

1.Група за допълнително обучение по Математика – II клас – 5 ученици – ръководител Татяна Иванова

2.Група за допълнително обучение по Математика – IV клас – 5 ученици – ръководител Светла Димитрова

3.Група за допълнително обучение по Български език и литература – V клас – 5 ученици – ръководител Анелия Викторова

4.Група за допълнително обучение по Химия и опазване на околната среда – VII клас – 5 ученици – ръководител Ели Гюзелева

 Занимания по интереси – Национално финансиране

Клуб “Забавна математика“, Тематична област: Математика; Тематична подобласт: Приложна математика  – I клас, с 10 участници. Ръководител: Даниела Гаврилова, начален учител

Клуб “Компютърно моделиране“, Тематична област: “Дигитална креативност“; Тематична подобласт: “Креативно мислене в действие“  – V-VI клас, с 10 участници. Ръководител: Поля Масларова, учител по ИТ

Клуб “Млад шахматист“, Тематична област: Спорт; Тематична подобласт: Индивидуални спортове – VII клас, с 10 участници. Ръководител: Ели Гюзелева, учител по природни науки

Клуб “Животът е сцена“, Тематична област: Изкуства и култура; Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства – VI клас, с 10 участници. Ръководител: Анелия Викторова, учител по БЕЛ

Клуб “Танцувай с мен“, Тематична област: Изкуства и култура; Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства  – IV-V клас, с 10 участници. Ръководител: Василена Балчева