Get Adobe Flash player

Проекти

Let’s play together

Основна цел на проекта –  Обмен на добри практики

Заглавие на проекта – Нека играем заедно.

Акроним на проекта  – LEPLATO

Начална дата на проекта –  01-09-2019

Обща продължителност на проекта – 24 месеца

Крайна дата на проекта – 31-08-2021

Национална агенция на кандидатстващата организация LT01 Фондация за подкрепа на образователни обмени

Език, използван за попълване на формата  – английски

Нашият проект има за цел да съживи и преведе част от старата ни култура в настоящето, така че да не се забравя; да се насърчава здравословен и спортен начин на живот, прилагането на тези стари игри, както и представяне на игри на практика; да се опознаят приликите и разликите с други култури чрез тези стари и нови игри; да се въведе нов начин на обучение чрез цифрови инструменти.

Училищата ще използват електроната платформа – eTwinning, за да работят заедно по проекта.

6StarBG

Учениците от Първо ОУ „Васил Левски“ започнаха своята работа по проект по Еразъм+ – „Let’s play together”. Първата изява се проведе на 26 септември – Европейския ден на езиците. Под ръководството на преподавателя по английски език – Рени Стоянова учениците осъществиха онлайн връзка със своите връстници от държавите, партньори по проекта – Чехия, Испания и Литва. Използвайки онлайн платформата Кахут /Kahoot/ те участваха във викторина с въпроси и отговори. За голяма радост нашият отбор  Star2BG  спечели първо място. Да поздравим участниците с успешния старт.

IMG_8256IMG_8257IMG_8254IMG_8255

 

 

 

 

 

 

 

За нуждите на проекта беше направена презентация за нашето училище и качена в платформата eTwinning

1Учениците от нашето училище, които работят по проект на Еразъм+2

“Let’s play together” участваха в изработването на предложения за лого на целия проект под ръководството на Рени Стоянова – учител по английски език и Светла Димитрова – учител по изобразително изкуство. От всички 12 предложения за лого чрез гласуване онлайн на всички държави, участващи в проекта, нашето предложение спечели най-много гласове и стана лого на целия проект.

 

 

 

Учениците от училището, които работят по проект по Еразъм+ – “Let’s play together” изработиха коледни картички, които изпратиха до учениците от държавите партньори – Литва, Чехия и Испания. Ние също получихме от тях коледни картички.

3а3б3в3г

 

 

 

 

 

 

 

Учениците , работещи по проекта  направиха изложба от коледни картички, получени от учениците от държавите партньори – Чехия, Испания, Литва.

4а4б4вcard

 

 

 

 

 

 

 

Учениците от училището, които работят по проект по Еразъм+ – “Let’s play together” посетиха Република Чехия, гр. Писек. Под ръководството на учителите Рени Стоянова и Ели Гюзелева учениците Кристиян Кирилов, Георги Кръстанов, Николай Георгиев и Петър Николов прекараха една седмица в училището в гр. Писек. Те имаха възможност да общуват със своите връстници от Литва, Испания и Чехия и да усъвършенстват английския език. Сутрин учениците и учителите работеха в училището, а следобед посещаваха забележителностите на града и околността.

Снимки от училището и от разгледаните забележителности.НАКРАЯ ВСИЧКИ ПОЛУЧИХМЕ СЕРТИФИКАТИ.

12 45

6

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”

ESindex

1.Група за допълнително обучение по Математика – II клас – 5 ученици – ръководител Татяна Иванова

2.Група за допълнително обучение по Математика – IV клас – 5 ученици – ръководител Светла Димитрова

3.Група за допълнително обучение по Български език и литература – V клас – 5 ученици – ръководител Анелия Викторова

4.Група за допълнително обучение по Химия и опазване на околната среда – VII клас – 5 ученици – ръководител Ели Гюзелева

5.Занимания по интереси – клуб “Вълшебства от хартия“ – I-IV клас – 15 ученици – ръководител Надя Соколова

6.Занимания по интереси – клуб “Мажоретки“ – II-IV клас – 15 ученици – ръководител Нелия Радоева

 Занимания по интереси – Национално финансиране

Клуб “Забавна математика“, Тематична област: Математика; Тематична подобласт: Приложна математика  – I клас, с 10 участници. Ръководител: Даниела Гаврилова, начален учител

Клуб “Компютърно моделиране“, Тематична област: “Дигитална креативност“; Тематична подобласт: “Креативно мислене в действие“  – V-VI клас, с 10 участници. Ръководител: Поля Масларова, учител по ИТ

Клуб “Млад шахматист“, Тематична област: Спорт; Тематична подобласт: Индивидуални спортове – VII клас, с 10 участници. Ръководител: Ели Гюзелева, учител по природни науки

Клуб “Животът е сцена“, Тематична област: Изкуства и култура; Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства – VI клас, с 10 участници. Ръководител: Анелия Викторова, учител по БЕЛ

Клуб “Танцувай с мен“, Тематична област: Изкуства и култура; Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства  – IV-V клас, с 10 участници. Ръководител: Василена Балчева

ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ

20200616_13371620200616_133655

 Критерии за подбор на учители и ученици

 Описание на проекта

Дейности по проекта