Get Adobe Flash player

Проекти

Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

 

Първо ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд е финансиран по проект „Подобряване на условията за труд в Първо основно училище „Васил Левски“, гр. Костинброд“ на стойност 380 000 лв. от Фонд „Условия на труд“ за 2022г.

 „Образование за утрешен ден“ проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 – oud.mon.bg

Клубът по компютърно моделиране „Аз програмирам“ по проект на МОН „Образование за утрешния ден“ стартира от месец декември 2022г. В клуба участват 15 ученици от прогимназиален етап – 5, 6 и 7 клас. Основната цел на клуба е изграждане на логическо мислене, умения за планиране, аналитичност и решаване на проблеми. Учениците развиват алгоритмично, инженерно и творческо мислене, изчислителни умения, умения за програмиране,  смелост за експериментиране, креативност.

Заниманията се провеждат в кабинета по информационни технологии в сградата на прогимназиален етап. Свързани са с дейности като писане на алгоритми и програмиране във визуални среди за програмиране: Scratch и други.   Учениците програмират роботи Ozobot, Photon, експериментират с Makey Makey и Microbit.

С програмата за дейността на клуба може да се запознаете тук.

проект

 

IMG_202212012
IMG_20230223-1IMG_20230223_2IMG_20230324_144506-novo

 

 

 

 

 

Национална програма „Иновации в действие“

Подкрепа за приобщаващо образование“  –  проект BG05M2ОP001-3.018-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на криза“  –  проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001

Дейност 1: Закупуване на педагогически средства за ученици за специалисти и за осигуряване на образователния процес в условията на криза“ – получени и приходени с 12 лаптопа.

Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда – 1 група с ръководител Св. Димитрова – обучени са 5 преподаватели за работа с образователни платформи.

Дейност 4: Обучение на родителите за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.) – 1 група с ръководител П. Масларова – обучени с 5 родители за работа с образователна платформа Школа.

Активно приемане в системата на предучилищното и училищното образование“ – проект BG05M2ОP001-3.005-0004

Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“  –  проект BG05M20P001-3.003-0001

„Занимания по интереси“ – национално финансиране

„Оптимизация на училищната мрежа“

Средства за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта“

Тhe days of Erasmus+
Първо Васил Левски участва в 2 проекта Erasmus-„Our natural heritage, food and folklore“ аnd „Let’s play together“
Учениците на посетиха Полша, Хърватия, Испания, Литва и Чехия. Научиха за природното наследство на тези държави, за традиционната кухня и фолклора. Посетиха известни природни забележителности, приготвиха други ястия и научиха различни фолклорни песни.
Преодоляха своята езикова бариера и обогатиха знанията си по английски език.
Не на последно място, създадоха много нови приятелства, които ще поддържат и в бъдеще!
Всяко пътуване започваше с много трепет и емоции и завършваше с красиви спомени!!!
Проект Еразъм+ е една наистина уникална възможност, за която благодарим и се надяваме и в бъдеще да се включим!!!
Благодарим и на нашите ученици, които достойно представят Първи Васил Левски и на техните родители за гласуваното доверие!!!

viber_изображение_2022-10-16_20-33-50-972 viber_изображение_2022-10-16_20-33-53-054 viber_изображение_2022-10-16_20-33-50-810 viber_изображение_2022-10-16_20-33-51-951 viber_изображение_2022-10-16_20-33-52-003viber_изображение_2022-10-16_20-33-52-346ПРОЕКТ  Да играем заедно

Основна цел на проекта – Обмен на добри практики 

Заглавие на проекта – Нека играем заедно.

Акроним на проекта – LEPLATO

Начална дата на проекта – 09.01.2019г

Обща промяна на проекта – 24 месеца

Крайни данни на проекта – 31-08-2021

Национална агенция на кандидатстващата организация LT01 Фондация за подкрепа на образователни обмени

Език, използван за попълване във формат – английски

Нашият проект имаше за цел да съживи и преведе част от старата ни култура в настоящето, така че да не се забравя; да се води здравословен и спортен начин на живот, прилагане на стари игри, както и на игри на практика; да се опознаят приликите с други култури чрез тези стари и нови игри; да се въведе нов начин за обучение чрез цифрови инструменти.

Училищата използваха електрическата платформа – eTwinning, за да работят заедно по проекта.

6StarBG

Първата изява се проведе на 26 септември – ден на езиците. Под ръководството на преподавателя на английски език – Рени Стоянова учениците осъществиха онлайн връзка със своите връстници – партньори по проекта – Чехия, Испания и Литва. Използвайки онлайн платформата Кахут /Kahoot/ те участваха във викторина с въпроси и отговори. За голяма радост нашият отбор  Star2BG спечели  първо място.

IMG_8256IMG_8257IMG_8254IMG_8255

 

 

 

 

 

 

 

За нуждите на проекта беше направена презентация за нашето училище и качена в платформата eTwinning

1Учениците от нашето училище, които работят по проект на Еразъм+2

“Let’s play together” участваха в разработването на предложения за логото на целия проект под ръководството на Рени Стоянова – учител по английски език и Светла Димитрова – учител по изобразително изкуство. От всички 12 предложения за лого чрез гласуване онлайн на всички държави, участващи в проекта, нашето предложение спечели с най-много гласове и логото на целия проект.

 

 

 

Учениците от училището, които работят по проект по Еразъм+ – “Let’s play together” изработиха коледни картички, които изпратиха до учениците от нашите партньори – Литва, Чехия и Испания. Също така получаваме от тях коледни картички.

3а3б3в3г

 

 

 

 

 

 

 

Учениците, работещи по проекта направиха изложба от коледни картички, получени от учениците от нашите партньори – Чехия, Испания, Литва.

4а4б4вкарта

 

 

 

 

 

 

 

Учениците от училището, които работят по проект по Еразъм+ – “Let’s play together” посетиха Република Чехия, гр. Писек. Под ръководството на учителите Рени Стоянова и Ели Гюзелева учениците Кристиян Кирилов, Георги Кръстанов, Николай Георгиев и Петър Николов прекараха една седмица в училището в гр. Писек. Имаха възможност да общуват със своите връстници от Литва, Испания и Чехия и да усъвършенстват английски език. Сутрин учениците и учителите работиха в училището, а след това посещаваха забележителностите на града и околността.

Снимки от училището и от разглежданите забележителности.НАКРАЯ ВСИЧКИ ПОЛУЧИХМЕ СЕРТИФИКАТИ.

12 45

6

Първо ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд направи пътуване по проект по Еразъм+ в Испания, гр. Руби, близо до Барселона. Ученици и учители гостуваха на училище Регина Кармели. Целият проект се общува на английски език, с цел подобряване на езиковите умения на учениците и създаване на приятелства.

Програмата е разнообразна и включва учениците в учебни часове, игри, посещения на забележителности и екскурзия до Борселона.

IMG-20220401-WA0000 IMG-20220331-WA0004 IMG-20220329-WA0000 IMG-20220328-WA0000 IMG-1428ba31cc4f2d0933f2ca117aa4fb61-V

ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ

получено_1903483559837950

Виртуална разходка в околностите на град Костинброд.

https://drive.google.com/file/d/1Awxfi9JD61lhvSltxCNU01H9K_31NwNx/view?usp=sharing

1200x1200_FB(1) Критерии за подбор на учители и ученици

 

 Описание на проекта

 

Дейности по проекта

 

Български фолклор, Шопски
Български фолклор, Шопски регион_процес фолклор в България

Фолклорът в България

 

 

 

 

 

 

Бъдни вечер – Първо основно училище „Васил Левски“, Костинброд –  https://www.youtube.com/watch?v=KbLyrmb-hPs

https://www.youtube.com/watch?v=g-3K30w7qaU

Посрещане на първия сняг –   https://www.facebook.com/polina.petrova.752/posts/10219192685280088

Работна среща –   https://www.facebook.com/100000654547984/videos/pcb.4977737068924729/1002870330327857

първи денвтори дентрети денчетвърти денпети денпети-ден